Přečtěte si...

Beletrie:

 

Bílý Tesák

Jack London

Ve vyprávění o osudech samotářského míšence psa a vlka vyjádřil autor své nejcennější myšlenky - víru v sílu života, přesvědčení o tom, že štěstí je neoddělitelné od věrnosti, s jakou dokážeme sloužit dobrým cílům.

 

 

 

 

Medvědi

James Oliver Curwood

Poutavý a vzrušující příběh velkého medvěda grizzlyho, který se uprostřed divočiny poprvé setkává s člověkem a jeho zbraní. Zároveň s tím se odvíjí příběh malého černého medvídka, který se po ztrátě matky připojí k velkému kamarádovi grizzlymu. Od něho se učí lovit a pohybovat se v přírodě a spolu s ním prožívá řadu dobrodružství. Mistrovsky zachycené epizody z jejich života otevírají před čtenářem knihu nedotčené a divoké přírody Skalistých hor.

 

Medvěd Tuli

Lenka Rožnovská

Magdalénka má tiché trápení, o kterém nikomu neřekla. Paní učitelka Liduška moc dobře ví, že nesvěřená bolest je k neunesení, a snaží se přijít na to, co její smutnou žačku trápí. Rozpustit smutek a samotu, to je úkol pro tulivého medvěda - v jeho měkkém plyšovém objetí se všechna bolest rozplyne.

 

Medvídek Pú

Alan Alexander Milne

Příběhy tohoto neobyčejného medvěda a jeho přátel si získaly malé i velké čtenáře na celém světě. Pú, oslík Ijáček, Klokánek, Prasátko, Tygr, Sova, a především Kryštůfek Robin prožívají společně dobrodružství plná legrace a úžasné fantazie, která nás zavedou do neméně podivuhodného Stokorcového lesa.

 

 

 

Naučné:

 

Vlci přicházejí s větrem

Jaroslav Monte Kvasnica

První část knihy VLCI PŘICHÁZEJÍ S VĚTREM - Vlčí vábení - líčí tragický osud mladé beskydské vlčice, která zahynula pod koly automobilu, vypráví o vzácných a vzrušujících setkáních autora s vlky, zabývá se existencí a putováním prosperující lužické vlčí populace, představuje čtenářům charismatickou chovatelku vlků Tanju Askani, pátrá po zavátých vlčích stopách ve starých tiscích, zabývá se tristní situací vlků na Sibiři, ale také jejich nemilosrdným lovem na Slovensku a v jiných krajinách, představuje vlčího konkurenta - predátora rosomáka, vypráví o návratu bobrů do jejich někdejší domoviny, dokumentuje nesmírnou vlčí životní a loveckou přizpůsobivost a srovnává uspořádání hierarchie vlčích smeček s hyeními klany. Ve druhé části - Svět podle vlka (a psa) - uskutečňuje autor odvážnou hloubkovou sondu do složitého labyrintu emocí provitých šelem, neboť právě emoce jsou motivátory širokého spektra vnitrodruhové komunikace. Ve třetí části - Carmina luporum - představuje autor své krystalky haiku z jeho cest divočinou. Kniha je doplněna rozsáhlou komentovanou bibliografií, která nasměruje zájemce správným směrem. Text Monte Kvasnici nedílně doprovázejí unikátní fotografie Zdeňky Prokešové a virtuózní kresby terénního zoologa Ludvíka Kunce. Knihu si můžete zakoupit tady.

Arktický vlk

L. David Mech

Jedním z nejpodivuhodnějších stvoření obývajících polární oblasti je polární vlk (Canis lupus arctos). Polární vlk je rasou, poddruhem nebo zeměpisnou variantou druhu vlk (Canis lupus), který původně obýval celou severní polokouli severně od 15° severní šířky (v Indii od 12° severní šířky). Vydejte se po stopách tohoto úžasného zvířete. Knihu si můžete zakoupit zde.

 

 

Krajina s vlky - Honba za přízrakem Gévaudanu

J. M. Kvasnica & F. Chludil

V posledních několika letech se J. M. Kvasnica s fotografem Filipem Chludilem vydali pátrat po vlcích nejen do Moravskoslezských Beskyd (kde sledují migrační vlčí stezky ze Slovenska a Polska na Moravu) a do slovenských pohoří, ale i do Bělověžského pralesa v Polsku, do italských Abruzz, do Středofrancouzského masívu, Provensálských a Přímořských Alp ve Francii, do Jordánska, Sýrie atd. Kniha obsahuje vlčí mýty a legendy, které kdysi vytvořily přírodní národy světa,  zabývá se také chovem vlků v zajetí a charakteristikou dalších psovitých šelem. Knihu si můžete zakoupit zde.

 

Můj přítel rys a Z medvědích a vlčích brlohů

Ludvík Kunc

Jde o znovuvydání dvou kdysi samostatných knih Ludvíka Kunce, nyní spojených do jednoho svazku. Kniha „Můj přítel rys“ není jen povídáním o šelmě a jejím životě. Je to zpověď člověka, který zasvětil celý svůj život šelmám a který své srdce „daroval“ potomkovi divoké rysice. Člověka, který se stal matkou i otcem polodivokého karpatského rysa ostrovida a který poznal rodičovské radosti a strasti přetavené v ryzí přátelství. Ludvík Kunc popisuje, co všechno zažíval se svým v zajetí vyrůstajícím rysem Sixim v ZOO, kde pracoval,  i v divoké horské přírodě, kam s rysem jezdil poznávat jeho přirozené chování. Dočtete se tak o setkání s dalšími šelmami v horách, co všechno se od Sixiho naučil, dobrodružné příhody, o znovuvysazování rysa na Šumavě a na co dnes, po odchodu Sixiho, Ludvík Kunc nejčastěji vzpomíná. Druhá část knihy je věnovaná vlkům a medvědům, psaná jak na základě autorových vlastních zkušeností, tak z vyprávění jiných, z materiálů posbíraných během příprav na knihu Život s karpatským rysem. Knihu lze koupit zde.

Nehaňte vlka

Farley Mowat

Ještě před čtyřmi sty lety byl vlk po člověku druhým nejúspěšnějším a nejrozšířenějším savcem v Severní Americe. Vlk a lovec žili na celém světě v symbióze, ze které jeden i druhý profitovali. Ale později, když se Evropané i Asiaté začali zbavovat svého loveckého dědictví, aby se stali zemědělci nebo pastevci, ztratili svoji prastarou empatii k vlkům a stali se z nich nepřátelé. Takzvaný civilizovaný člověk úspěšně vytěsnil skutečného vlka ze svého kolektivního vědomí a nahradil ho vymyšlenou představou, přesycenou zlými vlastnostmi. Autor tohoto poutavého vyprávění dokazuje, jak daleko jsme se tím vzdálili od reality. Knihu si můžete zakoupit tady.

 

Jaké je to být vlkem

Anne Ménatory

Tradiční postrach poutníků a dokonce symbol zla, začal vlk během času představovat hodnoty nezkroceného divokého života a pro mnohé i původní neposkvrněnost přírody. Neúnavný predátor obdařený vysokou inteligencí a udivující schopností adaptace. Jeho společenský život, talent pro lov a výjimečný instinkt k spolupráci ve smečce jsou pozoruhodné. Loven téměř k vyhubení. Nezávislý, ale obdařený silným smyslem sounáležitosti se smečkou, schopen adaptovat se na nejdrsnější prostředí, inteligentní a nelítostný lovec, je vlk dnes jedním ze symbolů přírody, které musí být chráněny a zachráněny. Až v posledních letech se vlk díky studiím provedených v přírodě stal známým pro to, čím skutečně je. Pozorování uskutečněná badateli, jakým je Anne Dominique Ménatory, zamítla mnohé obecně rozšířené mylné informace a umožnila publikovat výzkumem podložená díla, jako je toto, která se snaží celému druhu napravit pověst. Výjimečné fotografie popisují každodenní život vlků a přirozené prostředí. Zároveň se tato publikace díky přitažlivému vyprávění známého přírodovědce stává významným příspěvkem k pochopení tohoto neobyčejného savce.

 

Vlčí stopou

Richard Sobotka

Dramatický střet hajného s vlčí smečkou. Pobyt vlků na našem území, a zejména v Beskydech, je v posledních letech středem pozornosti. Kniha Vlčí stopou je příběhem hajného Sosnovce, který se navzdory neodmyslitelné pušce na rameni při dlouholetém soužití s přírodou řídí zásadou vše živé chránit, neboť nikdo nedal člověku právo svévolně ničit to, co sám nevytvořil. Dramatický a místy až dojemný příběh vrcholí střetem hajného a vlčího páru, kdy je hajný donucen porušit své zásady a použít pušku. Vyprávění o nezbytnosti vyváženého soužití lidí a zvířat ve volné přírodě je orámováno malebnou krajinou Beskyd.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

design © Lukáš Patkaň
vytvořil Michal Kandr

-