O starém psu a vlkovi

Měl jeden sedlák psa a ten pes byl už starý. „Co se starým psem ?“ řekl si sedlák. „Na hlídání už není a zbůhdarma ho živit nebudu.“ A psa vyhnal. Bloudil pes po polích, po lesích, měl hlad, ale nejvíc ho trápil sedlákův nevděk. Najednou potkal vlka. „Copak tak smutně chodíš?“ ptal se vlk.vlk v lese„Co mám, bratře, dělat, když mě hospodář vyhnal. Už jsem starý, na hlídání nejsem a zbůhdarma mě nikdo živit nebude,“ odpověděl pes. „Však on tě zas hospodář vezme zpátky,“ povídá vlk. Něco na něj vymyslíme.“

A poslyšte, jak si to chytře vymysleli: Byly zrovna žně a sedlák šel na pole kosit pšenici. Vzal s sebou ženu a malé dítě. Selka položila dítě na mez a šla vázat snopy. A vtom se přikradl vlk, dítě chytil a utíkal s ním k lesu. Selka plakala, sedlák křičel, ale kdepak už byl vlka konec. A tu se objevil starý pes, rozběhl se za vlkem, dítě mu vzal, jak si to spolu domluvili, a přinesl je zpátky sedlákovi a jeho ženě. Sedlák se zastyděl, že věrného psa vyhnal, pohladil ho po hlavě, vyndal z kabely chleba a slaninu a nakrmil ho. A večer vzal psa s sebou domů. Když přišli domů, řekl sedlák ženě: Ženo, navař halušky a dobře je sádlem omasti.“ Když selka uvařila halušky, usedl sedlák za stůl, vedle sebe posadil psa a sám mu nandal vrchovatou misku. Od té doby jedl pes s hospodářem u stolu.

Přišel masopust a sedlák vdával nejstarší dceru. Psa napadlo, že teď by se mohl vlkovi odměnit. Odešel do lesa za vlkem a řekl mu: „Přijď v neděli večer k nám do zahrady a já tě vezmu do chalupy. Bude u nás veselka a dobře se poměješ.“ V neděli večer přišel vlk k sedlákovi na zahradu a pes ho vzal do světnice a usadil pod stůl. Bylo už tma a ve světnici si toho nikdo nevšiml. Potom vzal pes ze stolu velký kus masa a láhev kořalky a stáhl to vlkovi pod stůl. Hosté chtěli psa bít, ale hospodář řekl: „Však ho nechte! Udělal pro mne tolik dobrého, že se mu nikdy dost neodvděčím.“Vlk se pod stolem najedl, napil a tuze se rozveselil. „Tak a teď si zazpívám!“ řekl psovi.
Nezpívej, bratře, zle se ti povede! Radši ti podám ještě láhev kořalky,“ domlouval mu pes a podal mu pod stůl láhev kořalky.

Vlk láhev vypil a zamručel: „Ale teď si opravdu zazpívám, už to nemohu vydržeet!“
„Nezpívej!“ znova ho varoval pes. „Špatně to s tebou dopadne!“ Ale vlk se tak rozveselil, že už to opravdu nemohl vydržet, a strašně pod stolem zavyl. Hosté se ulekli, rozběhli se, jeden sem, druhý tam, někteří utekli ze světnice, ale jiní vzali hole a zle se na vlka chystali. Pes skočil k vlkovi, aby ho chránil. A hospodář zavolal: „Nebijte vlka, sic při tom uhodíte psa. Však on si náš starý pes s vlkem bude vědět rady a zažene ho.“ Pes vyvedl vlka ven a řekl mu: „Tys mi, bratře, dobře udělal a já jsem se ti odměnil.“ A tak se rozloučili. A sedlák povídal svým hostům: „Však já jsem vám povídal, že náš pes vlka zažene. Je starý, ale nebojí se ani vlka.“

První strom pohádek z celého světa. Knižní klub, Praha 2008

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

design © Lukáš Patkaň
vytvořil Michal Kandr

-