Jak pomáhat?

Vlci, rysi a medvědi potřebují přátele z řad nás lidí.
Staňte se jedním z nich!

Velké šelmy patří mezi ohrožené druhy naší fauny. V důsledku pytláctví a přerušení migračních koridorů ale mohou opět vyhynout, aby přežili v našich horách potřebují vaši pomoc:

Snažte se dozvědět o vlcích, rysech a medvědech více

Spoustu informací najdete na internetu i v knížkách. Zorganizujte u vás ve škole výstavu o velkých šelmách. Fotografiemi a zajímavostmi ze života vlků, rysů a medvědů můžete vyzdobit i třídní nástěnku. Pokud chodíte na druhý stupeň ZŠ nebo na víceleté gymnázium ve Zlínském nebo Moravskoslezském kraji, požádejte svého učitele nebo učitelku, aby k vám do školy pozvala na přednášku znalce velkých šelem. Vy i vaši spolužáci se dozvíte mnoho zajímavostí ze života těchto nádherných zvířat.

Pomáhejte vyvracet pověry

Postoj lidí k velkým šelmám často ovlivňují nejrůznější pověry a předsudky. Co můžete udělat vy? Vyhledejte si o šelmách objektivní informace a debatujte o nich s vašimi přáteli, odpůrci i místními občany v oblastech výskytu velkých šelem. Navštivte naše stránky www.selmy.cz, kde najdete kromě mnoha zajímavých informací o našich třech velkých šelmách také fotografie z fotopastí. Aktuální dění můžete sledovat také jako naši fanoušci na Facebooku: www.facebook.com/ochrana.velkych.selem .

Dejte nám vědět o svých pozorováních

medvěd

Pokud při toulkách přírodou narazíte na stopy vlka, rysa nebo medvěda, nebo tyto vzácné šelmy přímo zahlédnete, uvítáme, pokud nás o tom informujete (a případné fotografie zašlete) na email stopy@selmy.cz. Čím více dat o výskytu velkých šelem budeme mít k dispozici, tím přesnější budou odhady jejich počtu nebo zvyklostí. Lepší poznatky pak pomohou efektivnější ochraně velkých šelem i celé beskydské přírody.

Přijeďte na hlídky a nedejte pytlákům šanci

Populace rysů v ČR od roku 1998 klesla asi o třetinu. Přitom zejména naše pohraniční pohoří nabízejí rysům dostatek potravy i prostoru. Mladí jedinci, kteří každoročně opouštějí teritoria svých rodičů, končí patrně v rukou pytláků, místo aby obsazovali nová území. Pytláci ohrožují v Beskydech kromě rysů také vlky a medvědy, kteří se zde občas objeví. Staňte se jedním z dobrovolníků, kteří se po odborném proškolení zapojí do monitoringu a přímé ochrany šelem v terénu v Beskyd jako vlčí hlídky nebo na Šumavě a v Pošumaví jako rysí hlídky. Kontaktujte nás na vlci.hlidky@hnutiduha.cz nebo rysi.hlidky@hnutiduha.cz

Podpořte ochranu rysů, vlků a medvědů

Hnutí DUHA Olomouc organizuje projekty na ochranu vzácných šelem. Naše práce je nezisková a neobejdeme se bez finanční pomocí lidí, jako jste vy. Staňte se jedním z Přátel velkých šelem. Více na www.selmy.cz/podpora.

Přispějte na odměnu za dopadení pytlákavlk s vlčetem

Přes množství známých případů pytláctví se doposud nepodařilo žádného pachatele usvědčit. Příčina: lidé často věří, kdo chráněnou šelmu zastřelí, ale v obavě z pomsty raději mlčí. Hnutí DUHA spolu s Českomoravskou mysliveckou jednotou vypsali odměnu 100 tisíc korun pro toho, kdo podá pravdivé informace o ilegálním zabití rysa, vlka nebo medvěda, které povedou k usvědčení a odsouzení pachatele. Odměnu je možné dále navyšovat - vámi zaslaný finanční příspěvek zvýší šanci na dopadení pytláků. Více na www.selmy.cz/odmena/.

fotografie: Karel Brož

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

design © Lukáš Patkaň
vytvořil Michal Kandr

-